Cookie Statement

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
De Nederlandse Brandwonden Stichting maakt deel uit van Brandwondenzorg Nederland. Brandwondenzorg Nederland is een samenwerking van organisaties met het doel brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken. In haar faciliterende rol verwerkt de Nederlandse Brandwonden Stichting naast haar eigen gegevens ook persoonsgegevens voor de Stichting Kind & Brandwond en de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de Brandwonden Stichting verwerkt.De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen (structurele) subsidie en is geheel afhankelijk van jouw bijdrage om haar missie te realiseren: brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Of je nu geld doneert, collecteert of op een andere wijze bijdraagt: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor een betere brandwondenzorg in Nederland. Om te zorgen dat jouw hulp op een juiste wijze wordt aanvaard en/of ingezet, gebruiken we je persoonsgegevens. Daar gaan we uiteraard zo zorgvuldig mogelijk mee om. In deze privacyverklaring kun je lezen wat we doen met jouw gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
De Nederlandse Brandwonden Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat vindt de wet en dat voelen wij ook zo. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens; we gebruiken je persoonsgegevens alleen voor onze werkzaamheden en hebben je gegevens beveiligd om ze te beschermen tegen misbruik.

Deze gegevens gaat het over
Om onze missie te bereiken, zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs, collectanten en vrijwilligers. Daar hebben we je gegevens voor nodig. Zo verwerken we bijvoorbeeld als je doneert, onder andere je naam, adres en rekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig om je donatie te registreren en te verwerken. Ook als je collectant bent of je op andere wijze inzet voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, verzamelen wij je gegevens om je inzet te registreren en te realiseren. Ook als je je niet structureel inzet, kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met klantencontact per e-mail of telefoon, je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of dat je een aankoop doet in onze webshop. In deze gevallen verwerken we onder andere je telefoonnummer, e-mailadres en/of je naam. Daarnaast kunnen we je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan je online actiepagina, je deelname aan een online preventiecampagne, of je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Met deze gegevens kunnen we je relevante informatie aanbieden en de gegevens geven ons inzicht in kennis, houding en gedrag van de Nederlandse bevolking ten opzicht van onder andere preventievraagstukken.

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie
Alle gegevens die we van je opslaan, bewerken en gebruiken, zijn nodig voor je donaties, inzet als vrijwilliger, lidmaatschap, aanmelding en/of aankoop.
Ook kunnen we je gegevens gebruiken om onze werkzaamheden te optimaliseren en onze (preventie)boodschap te verspreiden. Soms bewaren we gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken alleen de persoonsgegevens die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat we onder andere:
je donatie kunnen verwerken en beheren;
je inzet als collectant of vrijwilliger kunnen registreren en effectueren;
je lidmaatschap (van de Vereniging van Mensen met Brandwonden) kunnen registreren en beheren;
je aanmelding voor (nazorg)activiteiten kunnen registreren en beheren;
je vraag (onder andere aan de Brandwonden Informatie Lijn) kunnen registreren en afhandelen;
je resultaten bij online testen te kunnen analyseren om meer inzicht te krijgen in de preventiebehoefte;
je deelname aan (online) campagnes te verwerken en beheren;
je aankoop in onze webshop kunnen afhandelen;
je kunnen informeren over het juiste gebruik en onderhoud van je aankoop;
je kunnen informeren over nieuwe campagnes en behaalde resultaten en je kunnen vragen om een nieuwe donatie;
je kunnen informeren ten behoeve van je vrijwilligerswerk;
kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het functioneren van onze websites;
onze financiële administratie kunnen beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
eventuele geschillen kunnen behandelen;
interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Jouw gegevens blijven bij ons
De Nederlandse Brandwonden Stichting verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je aanmelding voor een activiteit die samen met de Stichting Kind en Brandwond en de Vereniging van Mensen met Brandwonden wordt georganiseerd.
Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. In deze gevallen sluiten we met de leverancier een overeenkomst waarin ook de leverancier waarborgt veilig en secuur met je gegevens om te gaan.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. We verwijderen je persoonsgegevens zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Onder ‘verwijdering’ verstaan we het anonimiseren van jouw gegeven; ze zijn op geen enkele wijze meer naar jou te herleiden, maar nog wel bruikbaar voor kwantitatieve analyses.

Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens minimaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Jouw persoonsgegevens, jouw rechten
De wet geeft je verschillende rechten omtrent jouw persoonsgegevens. Deze benoemen we netjes hieronder. Maar boven alles geldt dat als je iets wilt weten over, of wijzigen aan je gegevens, we dit altijd zo snel en secuur mogelijk zullen oppakken. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen ons gebruik van (een deel van) je gegevens. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over ons gebruik van je persoonsgegevens, zowel bij de Brandwonden Stichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet, zullen we altijd beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we bijvoorbeeld je identiteit niet kunnen vaststellen.
Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je altijd nog het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Neem je deel aan (online) campagnes, ontvang je e-mailnieuwsbrieven of brieven per post en wil je dit niet meer? Je kunt de geboden informatie altijd stopzetten per post, e-mail of telefoon. De adressen vind je onderaan deze privacyverklaring. Daarnaast hebben we in iedere e-mailnieuwsbrief een mogelijkheid opgenomen om je direct uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie.

Cookie Statement
Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op via een website op je computer worden opgeslagen. Bij elk volgend bezoek aan de website stuurt je computer de inhoud van de cookie terug. Op deze manier kan de website gegevens opslaan die bij je bezoek horen. Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze websites te analyseren. We volgen je niet persoonlijk; onze cookies werken anoniem. Door deze cookies krijgen wij inzicht in hoe bezoekers zich over onze sites bewegen en als het nodig is kunnen we de sites zo aanpassen dat hij nog beter tegemoet komt aan de wensen van bezoekers.
Wij maken op onze websites gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:
Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze websites te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze websites.
Analytische cookies worden door ons gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de websites te kunnen testen en te optimaliseren.
Advertising cookies, of pixels, maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.
Functionele cookies worden na je bezoek van onze websites weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Adresgegevens
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over hoe de Brandwonden Stichting omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen altijd stellen via:
Nederlandse Brandwonden Stichting
Zeestraat 29,  Postbus 1015
1940 EA  Beverwijk
(0251) 27 55 55

info@brandwondenstichting.nl
www.brandwondenstichting.nl

Wijzigingen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig ons privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Hoeveel rookmelders heb jij nodig? 

Zorg ervoor dat jij voorbereid bent. Gebruik onze rookmelderwijzer!

Welke rookmelder in jouw huis?Welke rookmelder in jouw huis?